Forestal Empordà

Forestal Empordà és una empresa familiar creada l’any 1950 per oferir servei de gestió de finques dels clients, així com altres serveis vinculats a la millora de la finca i a la prevenció d’incendis.

Actualment, Forestal Empordà també ofereix:

  • Serveis d’aprofitament de recursos forestals: llenya, fusta, suro, biomassa...
  • Tramitacions de permisos: subvencions, plans de gestió, modificacions...
  • Treballs que requereixen maquinària específica: construcció de carreteres, arranjaments, desbrossaments, tallades, podes, plantacions, recuperació de camps o pastures, franges de protecció...