Pela de suro

Fa més de 50 anys que Forestal Empordà es dedica a la pela del suro de les sureres de l’Empordà. Els treballadors de la pela de suro són professionals que garanteixen un excel·lent resultat, cosa indispensable per evitar conseqüències negatives per a les sureres.

M'interessa aquest servei

Vull rebre més informació de*