Altres serveis forestals

Plantes i arbres per jardineria

Abans de realitzar una aclarida forestal, s’arrenquen els arbres o plantes amb terra per després trasplantar-los en jardins o parcs.

Rompudes

Transformació de boscos en camps (tallant els arbres, arrencant les rabasses, fent moviment de terres...).

Tràmits

Gestió de tràmits per demanar subvencions forestals, plans de gestió, avisos d’actuació, modificacions...

M'interessa aquest servei

Vull rebre més informació de*